Spikes

De kracht van collega’s: open communicatie met Yammer


Orderinformatie wordt gecentraliseerd en gedeeld in ERP-systemen, klantencontactgegevens worden gecentraliseerd en gedeeld in CRM-systemen, medewerkersgegevens worden gecentraliseerd en gedeeld in HR-systemen, etc. Dit alles om er voor te zorgen dat medewerkers over dezelfde informatie beschikken en dat ze gezamenlijk die informatie up-to-date houden.
Met communicatie over al die gecentraliseerde gegevens is dat NIET zo: uitgewisselde berichten (‘conversaties’) zitten in de individuele mailboxen van de medewerkers, en zijn ontoegankelijk voor iedereen die niet in de oorspronkelijke groep van geadresseerden zat.

Het communiceren via e-mail heeft nog een aantal negatieve kenmerken:
 
  1. We hebben de neiging om te communiceren in gesloten groepen, d.w.z. met de mensen die we kennen. Daardoor sluiten we alle andere medewerkers uit, die misschien een beter antwoord hebben op onze vraag. B.v. alle projectmedewerkers die aan een projectteam worden toegevoegd nadat het project reeds is gestart, hebben geen toegang tot de e-mailcommunicatie die projectleden daarvoor met elkaar hebben uitgewisseld.
  2. Door vragen te stellen in gesloten groepen komen de antwoorden ook minder snel, en zijn ze minder innovatief. Als ik in Brussel werk, zal ik hulp inroepen van medewerkers rondom mij, terwijl in Luik misschien een collega zit die mij beter zou kunnen helpen.

YammerMet Yammer, het privaat sociaal netwerk voor bedrijven van Microsoft, kan u de schriftelijke conversaties tussen medewerkers veel effectiever maken. Een sociaal netwerk zorgt er voor dat communicatie tussen medewerkers wordt gecentraliseerd en opengesteld voor iedereen die er bij betrokken moet zijn. Daardoor gaat de communicatie tussen medewerkers van een afdeling, projectleden, werkgroepleden, etc. evolueren van gesloten naar open. Yammer geeft medewerkers een stem die ze anders niet kunnen hebben.
 
Om u duidelijk te maken hoe Yammer een significante toegevoegde waarde kan hebben voor uw organisatie, biedt Spikes Yammer Engagement Services aan. Via deze diensten helpen we u om de mogelijkheden van Yammer correct in te schatten, en een succesvolle implementatie door te voeren.

Onze Yammer Engagement Services bevatten de volgende onderdelen:
 
  • Inspiratiepresentatie “The power of colleagues” voor het Management
  • Werksessie Business Visie om de beoogde objectieven te definiëren en een reeks deelproject te identificeren waarmee het vertrouwen kan worden gewonnen in Yammer
  • Voorbereiden van de Governance: welke policies, richtlijnen en training moet worden voorzien voor de verschillende types publiek: management, moderators en gebruikers
  • Betrokkenheid van IT creëren: wat is Yammer en hoe kan het worde geïntegreerd in bestaande IT-systemen
  • Indien van toepassing: bespreek met de afdeling Risk & Compliance wat de impact is van open communicatie op Risk & Compliance
  • Communiceer over de ingebruikname van Yammer, verzorg opleiding en start
  • Bestendig het gebruik van Yammer met inspirational drip mails voor de verschillende doelpublieken
  • Meet het realiseren van de beoogde doelstellingen

Contacteer ons voor meer informatie.
 

Lees meer hierover (in het Engels) in de volgende blog posts: