Spikes

Spikes Executive Event 2014

Het Spikes Executive Event 2014 bracht op basis van 4 boeiende presentaties enkele trends onder de aandacht die de evolutie van IT in organisaties kunnen beïnvloeden.

Spikes Executive Event 2014: we are on a mission

Marc Vanderheyden, Managing Partner van Spikes, gaf de aftrap met een inleiding die duidelijk maakte dat er nog veel ruimte voor verbetering is in onze organisaties, zelfs bij kenniswerkers kan de efficiëntie nog fors worden verbeterd. Onderzoek heeft aangetoond dat de medewerkers in westerse landen weinig tot niet ‘geëngageerd’ zijn om hun volle energie in hun werk te steken.

Pedro De BruyckerePedro De Bruyckere, onderzoeker aan de Universiteit van Gent en bekende mediafiguur op gebied van onderwijs en jeugd, gaf een verrassend inzicht in de attitude en de interesses van de schoolgaande jeugd. Vele veronderstellingen over de jeugd van tegenwoordig werden ontkracht en enkele eigenschappen waarmee werkgevers best rekening houden werden benadrukt, zoals het ‘graag dingen in groep doen’, ‘een boeiende job hebben’ en het belang van ‘transparante communicatie’.

Daarna was het Marc Dries, CEO van Spikes, die aantoonde dat de IT-ondersteuning van de ‘samenwerker’ in organisaties nog vele hiaten vertoont. Het is tijd om de gebruiker terug in het centrum te zetten. ‘Systems of Engagement’ doen exact dat: alle gegevens rond de gebruiker verzamelen zodat die op elk moment en in elke rol zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Opkomende technologieën zoals (Hybrid) Cloud en mobiele apps benadrukken alleen maar de noodzaak om de gebruiker altijd en in eender welke context te kunnen ondersteunen.

Marc BuelensAfsluitend presenteerde Marc Buelens, professor aan de Vlerick Management School, een alternatieve kijk op besluitvorming. In een (zaken-)wereld die gedomineerd wordt door zogezegd rationele beslissingen op basis van feitenmateriaal, blijkt er ook plaats te zijn voor ‘intuïtief management’. Ons snelle, reflexmatige denken kan in vele gevallen een minstens even goed basis zijn voor beslissingen, weliswaar gesteund door ons ‘trager’ rationele denken. Iets om rekening mee te houden bij de vele moeilijke keuzes die we als manager vaak moeten maken.

De reacties van het publiek waren positief: vooral het feit dat de onderwerpen niet-technisch waren en toch bijzondere inzichten verschaften voor hun managementrol, werd erg gesmaakt.

Natuurlijk was er na afloop gelegenheid om nog wat na te praten op het terras van de marmeren zaal, met een mooi uitzicht op het park van de Zoo. Hieronder vind je enkele foto’s.
 

Sfeerbeelden Spikes Executive Event 2014

Sfeerbeelden Spikes Executive Event 2014

Alle genodigden kregen als souvenir aan het event een foto mee en een kopie van het boek ‘De jeugd is tegenwoordig’ van Pedro De Bruyckere en Bert Smits.