Spikes

To task or to challenge

To task or to challengeEén van de best-practice regels van Time Management is dat je een to-do lijstje moet maken van de zaken die je nog moet doen. Daardoor kan je ze niet alleen opvolgen, maar, en dat is veel belangrijker, je krijgt ook een grote voldoening telkens wanneer je een taak als ‘uitgevoerd’ kan aanvinken. We hebben vermoedelijk allemaal persoonlijke to-do lijstjes waarop items worden toegevoegd of verwijderd, en waarop sommige items voor eeuwig blijven staan.

Het onderwerp wordt iets complexer wanneer we over teams praten. Wanneer je naar een team kijkt als een enkelvoudige entiteit die dingen moet uitvoeren en realiseren, dan lijkt het maar natuurlijk dat het team ook een to-do lijstje heeft. Spijtig genoeg wordt dit soort lijstjes in teamverband meestal een ‘task list’ genoemd (dat is ook hoe ze letterlijk heten in SharePoint, b.v.). En dat is spijtig omdat mensen takenlijstjes haten, zeker wanneer ze door anderen worden opgevuld.

Door de trend van Social Collaboration is daar nu verandering in aan het komen. Social Collaboration gaat immers meer over ‘wij’ dan over ‘ik-jij’. In Social Collaboration en Communication-omgevingen zijn medewerkers veel meer geêngageerd om actief deel te nemen en bij te dragen in de groepen waar ze deel van uitmaken. Elke medewerker in een organisatie maakt deel uit van diverse groepen: de afdeling waar hij/zij werkt, één of meerdere projecten, één of meerdere werkgroepen, etc. Dat zijn allemaal teams die een gezamenlijk, collectief doel hebben. En de uitdaging is dan om dat doel te bereiken.

Social Collaboration gaat over het gezamenlijk aangaan van een uitdaging. Dat begrip is nu ook aan het doordringen op gebied van Takenbeheer. Het gaat immers niet meer over het toewijzen van taken door de ene persoon aan de andere, het gaat over het samen aangaan van een uitdaging. ‘Ik-jij’ wordt daardoor automatisch ‘wij’ die samen dingen doen om de uitdaging aan te gaan.

Wil u meer weten over ‘Social Task Management’ en Social Challenging, kijk dan zeker eens naar Tasks In A Box, of neem rechtstreeks contact met ons op.