Contextgevoelige alerts

Eénmaal in SharePoint opgeslagen, worden documenten vaak vergeten. Belangrijke metadata kunnen echter gebruikt worden om de documenten op een actieve manier te beheren: vervaldata van contracten, garantietermijnen, nieuwe versies, ...

SpikesTogether biedt de IT-professional de mogelijkheid om contextgevoelige Alerts in te stellen die de gebruiker automatisch op de hoogte brengen wanneer een actie vereist is, zonder dat hiervoor extra maatontwikkeling nodig is.

Voordelen

  • Korter implementatietraject: ieder type alert kan geconfigureerd worden zonder dat hiervoor maatontwikkeling vereist is
  • Snellere doorstroming van uw Workflows en proactief bijsturen indien nodig

Features

  • Een alert kan aangestuurd worden vanuit iedere verandering in metadata of vanuit een combinatie van regels, zoals bijvoorbeeld:
    • wanneer de status van een RFP overgaat naar ‘Goedgekeurd’, worden gebruikers automatisch op de hoogte gebracht
    • 3 maanden voor het vervallen van een contract, wordt de verantwoordelijke op de hoogte gebracht
    • 6 maanden na de laatste contractwijziging krijgt de verantwoordelijke hiervan een melding
  • Automatische selectie uit verschillende E-mail Templates voor automatisch uitsturen van alerts in functie van de context.