Dynamische formulieren

SharePoint biedt standaard talloze mogelijkheden voor het omgaan metadata. Toch blijkt de toepassing ervan in de praktijk enkele belangrijke nadelen met zich mee te brengen: ieder nieuw document moet telkens van metadata voorzien worden, terwijl sommige metadata ook vertrouwelijk kunnen zijn.

Met SpikesTogether is het mogelijk om dynamische formulieren te bouwen en te bewerken, zodat enkel de metadata die in een bepaalde context relevant zijn, getoond worden en vertrouwelijke metadata verborgen worden voor bepaalde gebruikers.

Voordeel

De dynamische formulieren in SpikesTogether vormen voor de IT-professional een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om standaard SharePoint formulieren uit te breiden met dynamische, contextgevoelige informatie en activiteiten.

Features

  • Ieder metadata-veld kan individueel bekeken of bewerkt worden op basis specifieke regels
  • Ieder metadata-veld kan verborgen worden op basis specifieke regels
  • De regels om dynamisch velden te tonen of te verbergen, kunnen gebaseerd zijn op andere metadata, goedkeuringen of Workflows