Process Performance Reporting

Iedere fase in een verbeteringsproces bevat een meetpunt; dat moet immers toelaten om te achterhalen of eerdere wijzigingen tot effectieve verbeteringen hebben geleid, en om te analyseren waar toekomstige verbeteringen mogelijk zijn. De vinger aan de pols houden van de effectieve gang van zaken in het bedrijf of in de afdelingen, blijkt echter vaak geen makkelijke opdracht.

SpikesTogether registreert ieder detail bij de uitvoering van een Workflow. Op basis hiervan kan de Process Performance Reporting component van SpikesTogether een Data Warehouse bouwen van procesinformatie, waaruit dan weer gepersonaliseerde rapporten en statistieken in de vorm van dashboards aan de gebruiker kunnen voorgesteld worden.

Voordeel

Het standaard procesdashboard bevat tal van meegeleverde rapporten, doch de IT-professional kan op vraag van de gebruiker bijkomende rapporten en dashboards bouwen dankzij standaard tools zoals SQL Server Reporting Services, Excel, Performance Point...

Features

  • Logging van alle details van iedere activiteit, met inbegrip van contextuele parameters
  • Standaard meegeleverde procesrapporten gebaseerd op SQL Server Reporting Services
  • Standaard meegeleverde procesdashboards gebaseerd op SQL Server Reporting Services