Configureerbare workflows

SpikesTogether laat de IT-professional toe om businessprocessen - al dan niet gebaseerd op documenten - volledig op maat en in een minimum aan tijd te configureren.
SpikesTogether pakt daarbij uit met een ongeziene flexibiliteit: een Workflow kan zo opgezet worden dat de gebruiker de volgorde van de stappen zelf kan aanpassen. Het systeem kan ook het traject automatisch bijsturen op basis van externe gebeurtenissen.

Voordelen

  • Transparantie - iedereen kan de status van de Workflows opvolgen
  • Compliance - processen worden uitgevoerd zoals voorgeschreven en eventuele afwijkingen worden automatisch gemeld
  • Opvolging procesperformantie - volg uw processen van uur tot uur op en a nalyseer de reactiviteit van de gebruikers.

Features

  • Configureerbare Workflows
  • Toekennen van taken tijdens de uitvoering van een Workflow
  • Bepaling van de volgorde voor ondersteunende Workflows tijdens uitvoeringsfase
  • Dynamisch reageren van Workflows op specifieke events of veranderingen in metadata
  • Toevoegen van activiteiten op maat bij de configuratie van de Workflow
  • Pooling en automatisch verwijderen van taken voor groep gebruikers
  • Beveiliging op gebruikersniveau
  • Process Viewer met visuele voorstelling van de details van iedere sequentie
  • Traceren van alle processen, met inbegrip van metadata, contextuele gegevens, time stamps, wachttijden...