Scenario's

Een lange-termijn IT-plan opstellen – Business 4.0


Business 4.0

Business 4.0 staat voor de toekomstige technologiestatus die een organisatie wil bereiken om zijn klanten en medewerkers state-of-the-art IT-middelen te bieden om succes te hebben. Business 4.0 is verschillend voor elke organisatie en is in sterke mate bepaald door de doelstellingen van de organisatie, de markt waarin die operereert, etc. Met de huidige stand van de technologie is er wel een constante: Business 4.0 gaat over always-online, any time, any place toegang hebben tot bedrijfsapplicaties en –gegevens.

Business 4.0 bereik je niet van de ene dag op de andere. Het vergt een visie en een meerjarenplan om de visie stap voor stap te realiseren. Spikes helpt zijn klant om dat meerjarenplan te definiëren en te implementeren op basis van Microsofttechnologieën. Om dat waar te maken definiëren wij de bedrijfsvoordelen die nieuwe Microsofttechnologieën kunnen leveren, adviseren wij onze klanten over het optimale gebruik ervan, en helpen we de technologie te implementeren.

Spikes biedt 4 soorten diensten die jou heel breed en over een langere periode kunnen ondersteunen:
 
 • Hybrid Cloud Infrastructure Services om het fundament te leggen met een hybride ‘extended datacenter’ dat gebruik maakt van on-premise resources waar het moet, en cloud resources en services waar het kan.
 • Office 365 Productivity Services om de Office 365 mogelijkheden maximaal te benutten om de efficiëntie van teams en de persoonlijke productiviteit van medewerkers te verhogen
 • Modern Apps Development Services om bestaande bedrijfsapplicaties uit te breiden met Business 4.0 mogelijkheden waarmee klanten en medewerkers altijd en over toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment
 • BusinessFIrst Adoption Services om de organisatie te begeleiden bij het in gebruik nemen van nieuwe technologieën en er voor te zorgen dat de investeringen maximaal renderen
 
De technologieën waarmee Spikes werkt zijn: Azure Active Directory, Azure Application Services, Azure Infrastructure Services, Azure Power BI, Azure RemoteApp en Virtual Desktop Infrastructure, Dynamics CRM Online, Enterprise Mobility Suite, Office 365 (Algemeen), Office 365 (Delve & Office Graph), Office 365 (Exchange Online), Office 365 (Office Groups), Office 365 (OneDrive for Business), Office 365 (SharePoint), Office 365 (Skype for Business), Office 365 (Yammer), Office Pro Plus, System Center, Windows 10, AvePoint en K2 Appit.

 

Lees verder:

   

KlantenverhalenKlanten: Wil je weten wat we samen met onze klanten hebben gerealiseerd?

 

DoelstellingBedrijfsdoelstellingen: Wil je weten welke bedrijfsdoelstellingen je kan ondersteunen door een lange-termijn IT-plan op te stellen?

 
 • Omzet verhogen
  Bedrijven opereren in een competitieve markt. De klanten worden veeleisender. Hoe kan je IT inschakelen om je toekomst te verzekeren?
 • Kosten verlagen
  Door IT op het juiste moment en op de juiste manier in te schakelen kan je organisatie en haar medewerkers efficiënter en productiever worden zonder dat het pijn doet.
 • Kwaliteit verhogen
  Kwaliteit verhogen is een constante zorg. Slechte kwaliteit kost je organisatie niet alleen veel geld, het schaadt ook haar reputatie. IT kan helpen om de kwaliteit in je organisatie te verbeteren.
 • Innovatie versnellen
  Stilstaan is achteruit gaan. Je organisatie moet voldoende snel reageren op de wijzigingen in haar omgeving. IT kan daarbij helpen.
 • Reputatie veiligstellen
  ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ Elke organisatie moet erover waken dat het zijn professioneel imago in stand houdt. IT kan daarbij helpen.
 • Tevreden medewerkers hebben
  Goede medewerkers vinden is moeilijk. Gemotiveerde medewerkers hebben en houden is ook een uitdaging. Hoe kan IT je helpen om tevreden medewerkers te hebben?


Spikes dienstenaanbodDienstenaanbod: Wil je weten welke teams voor je klaar staan om jouw organisatie te helpen om een lange-termijn IT-plan op te stellen?

 
 • Modern Apps Development Services
  Het Modern Apps team levert je alle nodig kennis en diensten om je bestaande applicaties uit te breiden met functies voor de moderne medewerker die 'always online' is en van op eender welke locatie zijn werk moet kunnen doen.
 • Hybrid Cloud Infrastructure Services
  Het Hybrid Cloud team levert je de nodige kennis en diensten om je datacenter te doen evolueren van een on-premise omgeving naar een gemengde on-premise-en-cloud-omgeving waarin je het beste van beide werelden kan gebruiken.
 • Office 365 Productivity Services
  Het Office 365 team levert je alle nodige kennis en diensten om Office 365 te gebruiken om de persoonlijke productiviteit van je gebruikers en de efficiëntie van je teams substantieel te verhogen.


TechnologieënTechnologieën: Wil je weten welke technologieën je kunnen helpen om een lange-termijn IT-plan op te stellen?

 
 • Azure Active Directory
  Azure AD is de identiteits- en toegangsbeveiliging in en voor de Cloud en werkt geïntegreerd met uw on-premise Active Directory. Azure AD is één van de hoekstenen van een Hybrid Cloud aanpak.
 • Azure Application Services
  De Azure Application Services geven je de mogelijkheid om je IT-toepassingen uit te breiden met functies die normaal enkel zijn weggelegd voor de allergrootste bedrijven.
 • Azure Infrastructure Services
  Azure, het cloudcomputingplatform van Microsoft, bevat een aantal diensten waarmee je je lokaal datacenter kan uitbreiden met eerste-klas infrastructuurfuncties.
 • Azure Power BI
  Power BI zet je bedrijfsgegevens om in rijke visuele representaties die je zelf kan samenstellen en organiseren zodat je je kan concentreren op wat belangrijk is.
 • Dynamics CRM Online
  In een wereld waar communicatie en samenwerking voorop staan, is een gecentraliseerd contactbeheer van vitaal belang. Het is immers de basis voor een efficiënte commerciële en operationele werking.
 • Enterprise Mobility Suite
  Maak je medewerkers productiever met hun favoriete apps en devices en beveilig tegelijkertijd je bedrijfsgegevens.
 • Office 365 (Algemeen)
  Office 365 is een reeks van Microsoft tools voor de moderne onderneming waarmee je altijd en overal, en met eender welk device, persoonlijk productiever kan zijn, en efficiënter kan samenwerken met collega’s, partners en klanten.
 • System Center
  Met System Center kan je alle voordelen van het Microsoft Cloud Platform maximaal benutten door een eenvormig beheer over al je datacenters heen. System Center is het beheerstool bij uitstek voor de Business 4.0 IT-organisatie.
 • Windows 10
  Windows 10 verlaagt de kosten van je IT-organisatie en verhoogt de beveiliging van gebruikers, devices, apps en bedrijfsgegevens.


Spikes visieVisie: Wil je de visie van Spikes kennen m.b.t. het opstellen van een lange-termijn IT-plan?

 
 • Zo wordt u Business 4.0
  Business 4.0 staat voor de moderne IT-omgeving die u nodig heeft voor een betere service aan uw klanten en voor tevreden medewerkers.